Pracownia projektowa Architektura Klasyczna

Budynek biurowy przy Placu Politechniki w Warszawie

Architektura klasyczna

Lokalizacja

Warszawa

ROK

Kategoria

Użyteczność Publiczna
Karykaturalnie wysoki biurowiec na warszawskim placu Politechniki już od trzydziestu lat nie może doczekać się końca budowy. Architektoniczna wizja słynnego narożnika ulic Nowowiejskiej i Śniadeckich zmieniała się w tym czasie kilkukrotnie; a szpecącą okolicę żelbetową konstrukcję na zmianę rozbierano i podwyższano. Choć obecnie realizowany projekt budynku (2021) wydaje się zdecydowanie najlepszym z dotychczas przedstawionych, warto postawić pytanie, czy elewacje „szkieletora” nie mogłyby nawiązywać do tak licznie zachowanej w tej części miasta zabudowy historycznej?

Więcej Projektów