Pracownia projektowa Architektura Klasyczna

Termomodernizacja budynku w Koninie

Lokalizacja

Konin

ROK

2024

Kategoria

Termomodernizacja budynku nierzadko stanowi szansę na diametralną zmianę wyglądu elewacji. Taką szansę otrzymał budynek na jednej z wielkopolskich starówek – przedstawiamy pierwsze podejście do tematu. Lalewicz napisał kiedyś, że ten sam materiał dać może zupełnie różne formy budownictwa; ponieważ to zamysł autora najbardziej wpływa na projekt. Z kolei Francis Terry zauważył, że w architekturze klasycznej kształt zawsze ma pierwszeństwo przed tworzywem. O ile więc detale z kamienia zawsze były rozwiązaniem idealnym, to w przeszłości bardzo zbliżone efekty osiągano z zastosowaniem zaskakująco różnorodnych technologii.

Więcej Projektów