Pracownia projektowa Architektura Klasyczna

Budynek biurowy w Szczecinie

Architektura klasyczna

Lokalizacja

Szczecin

ROK

Kategoria

Użyteczność Publiczna
Są takie budynki, które tworzą ikoniczne pocztówki i przyciągają wycieczki. Są też takie, które tworzą miejsca i przyciągają codzienne życie. Te pierwsze pragniemy zobaczyć; te drugie – oglądać, zamieszkiwać, wykorzystywać jako miejsca pracy i spotkań. Którą ścieżką podąży zabudowa, planowana przy ulicy Starzyńskiego w Szczecinie? Bliskie sąsiedztwo nowoczesnego gmachu Filharmonii komplikuje historyczny kontekst miejsca, stawiając przyszłych projektantów przed trudnym wyborem. Przedstawiamy naszą propozycję pierzei, luźno nawiązującą do zachowanych obok budynków.

Więcej Projektów