Pracownia projektowa Architektura Klasyczna

Budynek usługowy w Białymstoku

Architektura klasyczna

Lokalizacja

Białystok

ROK

Kategoria

Użyteczność Publiczna
Postawiono przed nami wyzwanie gruntownej przebudowy i rozbudowy niewielkiej, istniejącej kubatury. Trudna lokalizacja inwestycji wewnątrz kwartału oraz ukośna ekspozycja działki zainspirowały rozwiązanie, polegające na umieszczeniu „głównej elewacji” w wewnętrznym narożu budynku. Pogodzenie tego paradygmatu z ograniczeniami, wynikającymi z geometrii zastanego obiektu, stanowiło dla nas prawdziwe ćwiczenie z kompozycji 🙂 Gmach ma być dedykowany celom związanym z oświatą i teatrem. Ze względu na sytuację formalnoprawną inwestycji, na razie nie ujawniamy jej lokalizacji.

Więcej Projektów