Pracownia projektowa Architektura Klasyczna

Centrum Konferencyjne w Kruszewie

Lokalizacja

Kruszewo

ROK

Kategoria

Użyteczność Publiczna
Przedstawiamy projekt centrum konferencyjnego z funkcją hotelową, nawiązującego do tzw. „stylu narodowego” w architekturze polskiej. Zespół jest właściwie daleko posuniętą przebudową i rozbudową niewielkiego, istniejącego obiektu. Na prośbę Zamawiającego nie zdradzamy lokalizacji inwestycji.

Więcej Projektów